Andros

Andros - mapaAndros je jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších ostrovů souostroví Kyklády. Po Naxosu je to druhý největší ostrov souostroví Kyklady. Od ostatních ostrovů Kyklad se značně liší, protože je bohatý na četné prameny. Roste zde hojná vegetace a to především na jihu a jihovýchodě ostrova, včetně dřevin jako jsou platany, štíhlé cypřiše, borovice a javory. Daří se zde zemědělství. Hlavním artiklem jsou citrusy, obilí, cibule a vinná réva.

Jednotlivá pole jsou oddělena opravdu originálními kamennými zídkami.

Celý ostrov je doslova protkán zajímavými kamennými zídkami, které jsou velmi umě nasucho sestaveny z kamenů. Kamenné zídky na ostrově AndrosZákladem je velká břidlicová tabule obložená menšími a malými břidlicovými kameny a to vše se pravidelně střídá.

Na řeckém ostrově Andros je zaregistrováno hned po Piraeu nejvíce nákladních lodí v Řecku. V hlavním městě ostrova Andros je Námořní akademie, která vychovala mnoho vynikajících řeckých rejdařů, kapitánů a námořníků, kteří si jako výraz díků pak na řeckém ostrově Andros zaregistrovali své lodě.

V hlavním městě ostrova Andros v Choře je nejen Námořní akademie, ale i Námořní muzeum, kde můžete vidět staré fotografie, modely lodí, předměty pro navigaci a další zajímavé předměty. Na náměstí před Námořní akademií stojí několikametrová bronzová socha neznámého námořníka, který se dívá na moře.
Záliv - Andros
Řecký ostrov Andros v minulosti proslul a velmi zbohatl chovem bource morušového. Bourec se zde choval od středověku do začátku 19. století.

Z ostrova Andros se vyváželo hedvábné vlákno nejen do Evropy, ale i do Asie. Tento výnosný obchod skončil záhadnou nemocí, která zničila na ostrově moruše. V některých horských vesnicích můžete ještě i dnes vidět velké, kdysi velmi výstavní domy, na jejichž půdách se bourec morušový choval.

Novinky z ostrova

Na ostrově Andros začala sezóna!

Na ostrově Andros začala sezóna...

Více zde...
 

TOPlist